เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ..2550 แล้ว เลขที่ใบอนุญาต ศอช.7/2560 อนุญาต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

 

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะเริ่มเปิดทำการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาดังนี้

 

ประเภทวิชาที่เปิดสอน

 

                    สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                    สาขาวิชาการโรงแรม

                    สาขาวิชาการบัญชี

                    สาขาวิชาเลขานุการ

                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                    สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                    สาขาวิชาอาหารและโภชนา

 

จำนวนที่รับสมัคร

7 สาขาวิชา วิชาละ 30 คน รวม 210 คน

 

คุณสมบัติ

เพศหญิงและชาย อายุตั้งแต่  16 ปี ไม่เกิน 25 ปี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (.3)

หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 

ช่องทางการรับสมัคร

 

 

                    กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.pdrcfoundation.org 

                    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.pdrcfoundation.org  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

                    ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเลขที่ 142 อาคาร ทู แปซิฟิคเพลส ชั้น 17 ห้อง 1707 .สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

 

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา

การสอบสัมภาษณ์ (เท่านั้น)

 

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 26 - วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

 

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ถนนสตรีทวิว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560

 

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องเข้าทดสอบการปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา) 5 วัน ในวันพุธที่ 12 - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ทีปภาวันธรรมสถาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งถ้าผ่านการปฏิบัติก็มีสิทธิที่ได้รับเข้าการศึกษา

 

 

เริ่มเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องอาศัยประจำที่หอพัก เพราะจะต้องมีการปฏิบัติธรรมทุกเช้า ฟังเทศน์ก่อนไปเรียน ในช่วงเย็นก็จะตองมีการทำวัตรเย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการปลูกฝังการปฏิบัติธรรมะการฝึกฝน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตเมือนอยู่ในวัด อยู่กับธรรมะ อยู่กับความพอดี พอเพียงตามหลัก โภชเนมัตธัญญูตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) และเรียนรู้ที่จะควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กายใจของตัวเองที่ภาษาพระเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ จะได้ไม่ตกภายใต้การครอบงำของกิเลส การที่จะทำ 2 อย่างได้ต้องบำเพ็ญธรรมทุกวัน ที่เรียกว่าชาคริยานุโยคโดยหลักการของวิทยาลัยฯ คือมีวิชาการมีความชำนาญ และมีธรรมะ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ

หรือ Line : @PDRCFoundation

 

#อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ #เรามาช่วยกัน #PDRCFoundation

 

 

 

 

การเดินทาง

 

 

รถไฟ

ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังสุราษฎร์ธานี (อำเภอพุนพิน) เมื่อถึงสถานีปลายทางสามารถนั่งรถประจำทางที่ไปท่าเรือดอกสัก-เกาะสมุย เมื่อถึงเดินทางต่อโดยรถสองแถวไปยังวิทยาลัยฯ ที่ถนนสตรีทวิว กรมทางหลวงหมายเลข 4173 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามข้อมูลจองตั๋วได้ที่ 1690

 

 

รถทัวร์

 

ออกจากท่ารถทัวร์  “กรุงเทพฯ-เกาะสมุย”  เมื่อถึงท่าเรือเกาะสมุยเดินทางต่อโดยรถสองแถวไปยังวิทยาลัยฯ ที่ถนนสตรีทวิว กรมทางหลวงหมายเลข 4173 หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสอบถามข้อมูลจุดจำหน่าย และจองตั๋วได้ที่ 1490